XTRABYTES™ USE CASES

By resolving the blockchain trilemma (wherein either security, scalability, and decentralization is sacrificed), XTRABYTES™ provides limitless possibilities in terms of use cases. That’s because it does not store, validate or protect data in the same location. Instead, it fully decentralizes these components. The result is a platform that overcomes current blockchain limitations.

Learn more

XTRABYTES™ Academy

XTRABYTES™ Academy assists users in learning and acquiring credentials focused on the fields of Blockchain Technology, Cryptocurrency Trading, Smart contracts, Blockchain Security, Crypto-Economics, and much more! There's nothing more enjoyable than learning at your own pace and your convenience.

Learn more

Được đề cao trên

The Merkle
Cointelegraph
Invest Offshore

Điều gì làm cho chúng tôi độc nhất?

XTRABYTES™ không chỉ là một loại tiền tệ. Nó là một nền tảng blockchain thế hệ tiếp theo cho phép DApps được lập trình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào qua cách tận dụng một thuật toán đồng thuận sinh thái mới. Các môi trường blockchain tiêu chuẩn chứa nhiều lỗ hổng tập trung chẳng hạn như phát triển khép kín, các phương pháp đồng thuận và kiểm soát độc quyền đồng coin. Nền tảng XTRABYTES™ nhắm vào cách khắc phục những hạn chế này bằng cách tạo ra một nền tảng ứng dụng và tiền điện tử phi tập trung thực sự. Theo đó, XTRABYTES™ trình bày một giải pháp blockchain thế hệ tiếp theo có khả năng cung cấp một hình thể năng lực đa dạng.

Sinh thái học

Năng lượng hiệu xuất cao và thân thiện với môi trường.

bảo mật

Được hỗ trợ bởi một phương pháp mã hóa thích ứng.

Mô-đun

Mở rộng mạng lưới bằng cách viết DApps trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Được thiết kế cho tất cả các ngôn ngữ

Tạo DApps trên nền tảng XTRABYTES™ rất đơn giản bằng cách sử dụng mã API không cần thích ứng (code-agnostic API) của chúng tôi. Cách tiếp cận này đảm bảo một giao thức lỏng cho các nhà phát triển và cung cấp một thị trường ứng dụng mạnh mẽ để giao dịch, chơi game và nhắn tin.

Tìm hiểu thêm

Mã thanh toán trên nền tảng của chúng tôi

Sau khi hoàn thành, bạn có thể khởi chạy mã thanh toán của mình trên nền tảng của chúng tôi. Sử dụng tiêu chuẩn XTRABYTES™ để tạo mã thanh toán, công ty của bạn có thể tận hưởng nhiều lợi ích trên nền tảng của chúng tôi, cùng với đội ngũ hỗ trợ vững chắc và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Đăng ký ngay hôm nay và cho chúng tôi biết lý do tại sao dự án của bạn là một bổ sung tốt cho blockchain của chúng tôi.

Mạng lưới nút

Mạng lưới nút ba tầng XTRABYTES™ chạy DApps và cung cấp cho chủ sở hữu phí dịch vụ và giao dịch cho các ứng dụng họ chọn để lưu trữ. Ngoài ra, mạng của chúng tôi chịu trách nhiệm cho việc chạy nền tảng và các quy trình bảo mật của nó. Do đó, chủ sở hữu nút tham gia vào việc bảo vệ mạng và đảm bảo sự phân quyền thực sự.

Đăng ký dễ dàng

Đăng ký nút trong vòng vài phút

Bảo mật

Giúp bảo mật mạng lưới

Kiếm phần thưởng

Kiếm thu nhập thụ động bằng cách lưu trữ DApps

Các nút đã đăng ký

Level 1

Level 2

Level 3

Đăng ký để nhận tin tức phát triển XTRABYTES™ mới nhất!