Tại sao lại là XTRABYTES™?

Làm việc từ xa

Nhóm chúng tôi kết nối từ mọi nơi trên thế giới.

Đạt quyền sỡ hữu

Chúng tôi cung cấp các công cụ, bạn mang lại tầm nhìn.

Học hỏi và phát triển

Chia sẻ và đạt thêm kiến thức với cộng đồng mở của chúng tôi.

Tiếp nhận sớm

Tham gia một ngành công nghiệp tiên tiến trong giai đoạn trứng nước.

Cơ hội tuyển dụng


Hãy xem cơ hội việc làm hiện tại của chúng tôi dưới đây.

XTRABYTES™ đang tìm kiếm một chuyên gia tiếp thị có kinh nghiệm để dẫn dắt đội ngũ thương hiệu, truyền thông và tiếp thị toàn cầu của chúng tôi. Ngoài ra, giám đốc tiếp thị toàn cầu sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động của các nhóm đồ họa, phương tiện truyền thông xã hội, quan hệ công chúng và các nhóm điều hành. Vai trò rất rõ ràng này sẽ làm việc với tất cả các nhóm được phân chia để tạo ra các chương trình tiếp thị kỹ thuật số hàng đầu để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và thương hiệu của công ty. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với Giám đốc điều hành của chúng tôi để đảm bảo rằng thương hiệu của chúng tôi được áp dụng nhất quán trên các dịch vụ và trải nghiệm khách hàng của chúng tôi.


Nộp đơn ngay

XTRABYTES™ đang tìm kiếm một chuyên gia quản lý sản phẩm có kinh nghiệm để lãnh đạo các quy trình tạo ra các phiên bản của nền tảng và có kinh nghiệm với các hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS).


Nộp đơn ngay

XTRABYTES™ is looking for a community moderator to assist in keeping the community informed and maintaining a clean working environment. As a moderator you will redirect inquiries to the proper instances, answer questions from the community with the available intel and clean up the chat when necessary. This includes overseeing the official company outlets including Discord, Reddit, Telegram and the official forums. See the full description for more info.


Nộp đơn ngay

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những kiến trúc sư giải pháp cho nhóm toàn cầu của chúng tôi. Ở vị trí này, bạn sẽ là đại diện kỹ thuật cho các sản phẩm và dịch vụ của XTRABYTES™. Đây là một vai trò công nghệ thực hành; bạn sẽ tạo ra các giải pháp blockchain doanh nghiệp cho các tổ chức lớn. Kinh nghiệm nhìn thấy toàn bộ vòng đời từ việc ý tưởng, thiết kế, đánh giá công nghệ, chương trình thí điểm, thực thi, bảo trì và hỗ trợ là cốt lõi. Từ quan điểm chiến thuật, bạn có hiệu quả cao trong các cuộc họp khám phá hàng đầu, thiết kế và trình bày các đề xuất bán hàng đáp ứng theo yêu cầu, theo kịp sự phát triển của công nghệ blockchain, xây dựng và cung cấp các bản demo sản phẩm/công nghệ.


Nộp đơn ngay

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà quản lý web để hỗ trợ tất cả các nền tảng kỹ thuật số XTRABYTES™. Vai trò này sẽ nằm trong bộ phận tiếp thị XTRABYTES™, báo cáo trực tiếp cho giám đốc tiếp thị toàn cầu. Người này cũng sẽ tham gia với nhà thiết kế đồ họa, nhà sản xuất nội dung web chuyên nghiệp, giám đốc truyền thông xã hội, nhà sản xuất video chuyên nghiệp, giám đốc truyền thông và các cơ quan truyền thông/sáng tạo. Có kinh nghiệm về tiếp thị phát triển phần mềm, kiến thức về tiền điện tử, Blockchain, kinh doanh rất được mong muốn và ưa thích.


Nộp đơn ngay