Thành viên trong đội

Thành viên Discord

Người theo Twitter

Telegram members

Người sáng lập

Nơi mọi thứ được ý tưởng hoá

Zoltán Szabó
Zoltán Szabó
Đồng sáng lập

Đội quản lý

Nơi mọi thứ được lên chiến lược

Read Testimonial
Marcus
Quản lý điều hành
Read Testimonial
Marc
Quản lý dự án
Read Testimonial
Danny Brouwers
Giám đốc công nghệ
Read Testimonial
John Potter
Quản lý Sao chép & Blog
NiklasM
NiklasM
Quản lý hỗ trợ
Read Testimonial
Golden
Quản lý hoạt động bảo mật
Read Testimonial
Donovan Keters
Quản lý sáng kiến cộng đồng
Read Testimonial
Johan
Quản lý đồ họa
Ty
Ty
Quản lý nguồn nhân lực
Yana Shevchenko
Yana Shevchenko
Finance Manager
Jesper Bentzen
Jesper Bentzen
Director of Marketing & Sales
Read Testimonial
Aristofanis
Quản lý tiếp thị

Phát triển

Nơi mọi thứ thiết lập chức năng

Read Testimonial
Tuukka
Lập trình viên
Read Testimonial
JPilly5
Lập trình viên
Jcpbs
Jcpbs
Lập trình viên
Supreme
Supreme
Quản trị viên máy chủ
Read Testimonial
Mpax
Lập trình viên
Sebastian
Sebastian
Lập trình viên
T1
T1
Lập trình viên
Demetri
Demetri
Lập trình viên

Thiết kế

Nơi mọi thứ nhìn tốt đẹp

Read Testimonial
Mica
Nhà thiết kế đồ họa
Read Testimonial
Ilias
Nhà thiết kế đồ họa
Read Testimonial
Stelios
Nhà thiết kế đồ họa
JungleJim
JungleJim
Nhà thiết kế đồ họa chuyển động
Hennessy
Hennessy
Nhà thiết kế âm thanh
BitWalker
BitWalker
Nhà thiết kế đồ họa

Bản in

Nơi mọi thứ được đưa ra rõ ràng

Read Testimonial
David Oakley
Điều phối viên dịch thuật

Truyền thông xã hội

Nơi mọi thứ được gói gọn

Read Testimonial
Leon Bozic
Chuyên gia truyền thông xã hội
Read Testimonial
Meherethere
Chuyên gia truyền thông xã hội

Người điều hành

Nơi mọi thứ được quản lý

Read Testimonial
Charles
Hỗ trợ cộng đồng
Read Testimonial
TimDW
Hỗ trợ cộng đồng

Hỗ trợ

Nơi mọi thứ được hỗ trợ

Read Testimonial
XBYDan
Hỗ trợ kỹ thuật
Jurgen
Jurgen
Hỗ trợ kỹ thuật

Tham gia nhóm

Xem mở đầu